Sărbătorile de iarnă

În practicarea obiceiurilor totul este dinainte stabilit: locul și momentul desfășurării ceremonialului, vârsta, starea civilă și socială a prticipanților la obicei. 

Obieceiurile suferă mutații de-a lungul timpului. O astfel de mutație este dat de momentul în care se merge cu „Steaua”

În secțiunea următoare încercăm să prezentăm modalitatea de practicare a anumitor obieceiuri în localitate și pe Valea Cricovului Dulce.