Despre proiect

Informatii generale

Surse de finantare

Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică
Operaţiunea – Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora

Localizarea proiectului

REGIUNEA: SUD MUNTENIA
JUDEŢUL: DÂMBOVIŢA
LOCALITATEA: MORENI
Crearea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în Municipiul Moreni va contribui la realizarea obiectivelor Axei prioritare 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” prin valorificarea atracţiilor turistice existente în zona Municipiului Moreni, ceea ce va conduce la creşterea numărului de turişti cu implicaţii pozitive asupra dezvoltării economice a municipiului. Totodată, promovarea turismului prin intermediului Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică va atrage noi investitori în municipiul Moreni care vor dori să dezvolte şi să modernizeze infrastructura turistică din municipiu, ca urmare a creşterii numărului de turişti, acest lucru având un impact pozitiv asupra dezvoltării economiei locale.

Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă

Grupul ţintă al prezentului proiect este reprezentat de turiştii români şi străini care vor vizita municipiul Moreni şi care, prin intermediul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică vor fi mai informaţi cu privire la atracţiile turistice din zonă.
De asemenea, de rezultatele prezentului proiect vor beneficia direct şi indirect următoarele tipuri de entităţi după cum urmează:

Beneficiarii direcţi:

Beneficiarii indirecţi: