Monumentul eroilor

Monumentul eroilor

Monumentul Eroilor Parcul Central

Localizare

Scurtă descriere

Monumentul este așezat în parcul din centrul orașului și a fost ridicat la inițiativa unui comitet local. Reprezintă luptătorii români care au luptat și dezarmat trupele germane din zona Moreni în zilele de 24-26 august 1944. Inaugurarea a avut loc în fața unui public mare pe data de 23 august 1958.

Este construit din beton așezat în stil de mozaic și are o înălțime de 3,5 m. Are formă de trunchi de piramidă și în vârf este așezată o cornișă dreaptă. În fiecare dintre cele 4 colțuri este montat un proiectil de tun. Pe fațada monumentului este fixată o placă de marmură unde a fost scris:  ,,În amintirea ostaşilor şi locuitorilor din oraşul Moreni care în august 1944 au luptat pentru libertatea şi independenţa patriei noastre, zdrobind unităţile armatei hitleriste din această  zonă”.

Ionescu Aurelian, liderul veteranilor de război, împreună cu Lemnaru Eugen, un artist plastic local, au reușit să ridice pe structura vechiului monument o coloană placată cu marmură ce are în vârf flacăra recunoștinței.

Coloana este susținută de doi contraforți ornamentali și are montată o cruce neagră pe partea de est. Inscripția a fost modificată pentru a cuprinde pe lângă eroii “căzuţi pe câmpul de onoare”, și pe cei ai “revoluţiei antitotalitare” din decembrie 1989. Monumentul este trecut doar în lista monumentelor memoriale.

În apropierea monumentului, în februarie 1990, a fost ridicată o cruce de marmură pe care erau înscrise cuvintele: „Cu sfinţii, fă odihnă Hristoase, sufletelor robilor tăi,  martiri eroi ai neamului, acolo unde nu este nici durere, nici întristare, nici suspine, ci viaţă fără de moarte veşnică să fie pomenirea”.

Mai mult, se preciza că monumentul a fost ridicat ,,întru memoria martirilor eroilor revoluţiei din 17-22 decembrie 1989”, iar pe cruce era înscris: “Erou post-mortem Cpt. Pantea Ion, decedat 22 decembrie 1989”. Lucrarea a fost distrusă în anul 2000 și nu a mai fost refăcută de atunci. În locul acela, acum mai există doar post-mortemul.

Biserica “Adormirea Maicii Domnului” – “Sf. Dimitrie”

Biserica construită între anii 1891-1895

Biserica “Schimbarea la Față”

Biserica construită în anul 1868

Monumentul eroilor din Primul Război Mondial - Stavropoleos

Monument aflat în apropierea Primăriei Municipiului Moreni

Monumentul eroilor din Primul Război Mondial - Moreni

Se află la intersecția străzilor Mihai Viteazu și Victoriei​

Cazemata germană

Punctul de apărare aflat pe dealul Ciufa - în apropierea pistei de motocross

Focul de la Moreni

Celebrul incendiu petrolier din Moreni - un foc care a ars mai mult de 2 ani.