Complexul muzeal “Curtea Domnească” Târgoviște

Informații utile

Contact

Str. Calea Domnească, Nr. 181

Program

Luni: Închis;

Marți-Duminică:

Program de vară (01/04 – 30/10): 9:00 – 13:00 și 14:00 – 18:30;

Program de iarnă (01/11 – 31/03): 9:00 – 17:00.

Preț întreg: 12 lei

Scurt Istoric

În cadrul Curții Domnești Târgoviște sunt grupate monumente din secolele XV-XVIII. Prima casă domnească datează din vremea domniei lui Mircea cel Bătrân. Este împrejmuită cu un zid de piatră și turnurile au formă de patrulatere. Apoi, sub domnia lui Vlad Țepeș, au mai fost construite și alte clădiri pentru Curtea Domnească, printre care și Turnul Chindiei.

În timpul lui Petru Cercel (după domnia lui Radu de la Afumați), au fost efectuate construcții pentru a adăuga un nou palat. Acesta urma să fie înconjurat de grădini, iar fântânile să fie alimentate cu apa adusă din apropiere de Târgoviște, prin conducte din lemn de pin.

Constantin Brâncoveanu a realizat lucrări de reconstrucție care durează în jur de 7 ani. Astfel, cele 2 case domnești sunt transformate într-un palat în „stil brâncovenesc”.

În 1737 au loc luptele turco-austriece, iar Curtea Domnească este arsă. Dintre toate clădirile, doar Biserica Domnească a fost reparată. Turnul Chindiei a fost refăcut în anii 1847-1851 și până astăzi păstrează aceeași formă.

În anii 1907- 1910, N. Ghica-Budești a restaurat biserica domnească și ulterior a eliberat beciurile casei vechi, a bisericii paraclis și a băii domnești.

Complexul Muzeal „Curtea Domnească” conține construcții medieval care formează ansamblul Curții Domnești. În unele clădiri sunt amenajate și expoziții:

  •       În Turnul Chindia: “Dracula. Legendă și adevăr istoric”
  •       În Biserica Domnească: „Colecţia de artă brâncovenească”
  •       În beciurile Casei Domneşti din sec al XVI-lea – „Din istoria Curţii domneşti”, „Lapidarul”
  •       În biserica „Sf. Vineri” – „Colecţia de icoane”.

Turnul Chindiei

Turnul Chindiei, cu forma sa înaltă și elegantă, este așezat la sfârșitul unei alei pietruite. La început, în secolele XIV-XV, funcționa ca un turn-clopotniță, ca mai apoi, în secolele XV-XVI, să aibă rolul de turn de stajă și apărare. În secolul al XVII-lea și-a mai schimbat odată funcția și a fost un turn ceasornic, iar în 1853 a devenit un foișor de foc.

Are o înălțime de 27 m și pentru a ajunge pe terasa turnului trebuie urcate 122 de trepte. De acolo se poate observa o parte din orașul Târgoviște și împrejurimile acestuia. Până în vârf există și două locuri pentru odihnă, dacă este nevoie, la etajele doi și trei. Tot acolo există și expoziția de fotografii „Vlad-Ţepeş- Dracula. Legendă şi adevăr istoric” ce oferă informații importante despre domnitorul Vlad Țepeș și legendele care îl înconjoară.

Biserica Domnească Mare

Biserica Domnească, Ctitoria lui Petru Cercel, a fost construită după modelul de cruce greacă al bisericii din Curtea de Argeș și Mitropoliei Târgoviște.

Pe 3 laturi ale pridvorului există 12 stâlpi de zidărie, iar la intrarea în pronaos există o boltă mică în formă de semicilindru. De o parte și de alta a acesteia se află două turle mici. În pronaos au fost ținute mormintele familiei Matei Basarab și Bălașa (soția lui Constantin Șerban). Naosul are o formă pătrată și este acoperit de 4 bolți de leagăn. Acestea sunt sprijinite pe 4 stâlpi așezați simetric. Bolțile susțin turla mare, iar spațiile dintre brațele crucii (care sunt egale și marcate de stâlpi) sunt acoperite de cupole.

Absida altarului are un spațiu încăpător și de ea sunt alipite alte două mai mici, care sunt acoperite de bolți în formă de semicilindru.

Pe latura de vest a naosului se află un balcon ce este susținut de o boltă conectată de 2 stâlpi și o colonetă din piatră.

În partea din stânga intrării sunt dispuse portretele voievozilor Neagoe Basarab și Matei Basarab. În vestul pronaosului, ale lui Petru Cercel și Constantin Brâncoveanu, iar în dreapta intrării se află portretele lui: Mihai Viteazu, Radu Şerban, Constantin Şerban, Şerban Cantacuzino şi Radu Mihnea.

Ca și mobilier bisericesc important, există iconostasul brâncovenesc sculptat din lemn și poleit cu aur. Pe registrul aflat deasupra ușii este așezată stema Țării Românești, iar pe bagheta superioară este înscris cu cifre chirilice și arabe anul realizării: 1693.

Biserica Sfânta Vineri

Biserica Sf.Vineri este ctitoria lui Vlad Călugărul şi a soţiei sale Smaranda.

Aceasta are un plan trilobat (pe lângă spațiile principale – pronaos, naos, altar – se adaugă și spații auxiliare) și este compusă din pronaos, naos, altar și pridvor. Biserica are o formă alungită, iar pridvorul se aseamănă cu cel din biserica domnească de sus. Astfel, acesta are și un rol de gropniță (loc pentru mormintele ctitorilor) pentru „coniţa Stanca”, nepoata lui Constantin Brâncoveanu.

Casa care este cunoscută ca fiind a doamnei Bălașa există din 1650, conform inscripției de pe aceasta. Însă, această formă este dată de transformările făcute în 1852 de N. Brătescu. Atunci a fost adusă pisania de piatră a jupânului Manea Clucer, care a fost montată pe fațada de sud a casei numită „a Bălaşei”. Tot atunci a mai fost adusă și piatra de mormânt a doamnei Bălașa, fiindcă se credea că astfel îi crește importanța.

Clădirea reprezintă o adevărată chilie mănăstirească. Are 4 încăperi așezate în șir, cu bolți iar podeaua este din cărămizi. Astfel, construcția capătă armonie, chiar dacă în ansamblu este modestă și oferă o idee de simplitate.

Alte obiective turistice din Târgoviște

Muzeul de Istorie

Exponate din epoca paleolitică până în anul 1918

Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni

Situat în casa scriitorului I.Al.Brătescu Voineşti

Casa Atelier "Gheorghe Petrașcu"

Muzeul arată și fotografii, scrisori, peneluri, şevaletul, obiecte personale

Muzeul de Artă

Muzeul prezintă expoziţii temporare, pictură religioasă, artă modernă şi contemporană

Obiective turistice din județul Dâmbovița